Call us 01633 258741
Email Us
Newport Mind Logo Lottery Funding Logo
Inspiring…
Inspiring Hope and Confidence
A blonde boy looking at a sad reflection
A red-headed girl smiling and fluffing her hair A movable arm
A black-haired boy trying to pick up the red-head A movable arm
A super girl with a cape on
A large boy on an unstable ladder A movable arm

Hafan

*Ar gael yng Nghasnewydd yn unig ar hyn o bryd*

Mae Newid Meddyliau yn brosiect sydd wedi'i anelu at bobl ifanc 14-25 oed sydd ag anawsterau iechyd meddwl neu sy'n profi anawsterau o'r fath. Rydym yn gwybod bod gan un person ifanc ymhob 10 anhwylder iechyd meddwl ac y bydd gan ryw 20% o bobl ifanc broblem iechyd meddwl bob blwyddyn.

Gall ieuenctid fod yn gyfnod heriol yn enwedig pan fyddwch yn profi problemau iechyd meddwl. Crëwyd prosiect Newid Meddyliau i roi cyfle i bobl ifanc gael cymorth yn gynharach ac i wella'u hyder a'u gallu i fyw bywydau llawn ac egnïol.

Gallwn gynnig cyfle i bobl ifanc: 

 
  • Mynychu grwp cymorth cyfoedion
  • Cael mynediad at gymorth 1:1 trawsnewidiadau gyda gweithiwr prosiect
  • Mynychu llu o weithdai hunanreoli gwahanol
  • Dod yn wirfoddolwr
Bodyn gyfrifol am eich dyfodol ac yn gwneud newidiadau
Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl