Call us 01633 258741
Email Us
Newport Mind Logo Lottery Funding Logo
Inspiring…
Inspiring Hope and Confidence
A blonde boy looking at a sad reflection
A red-headed girl smiling and fluffing her hair A movable arm
A black-haired boy trying to pick up the red-head A movable arm
A super girl with a cape on
A large boy on an unstable ladder A movable arm

Dolenni

Sefyllfaoedd Argyfyngus

Os ydych yn teimlo fel niweidio'ch hun neu bobl eraill:

  • Ffoniwch 999
     
  • Ewch i'ch Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf. Gallwch chwilio am eich adran leol drwy wefan  NHS Choices website
     

Llinellau cymorth
 

Galw Iechyd Cymru: 0845 46 47

www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Y Samariaid

Yn cynnig cymorth emosiynol 24 awr y dydd

Ffon: 08457 90 90 90

E-bost: jo@samaritans.org

Gwefan: www.samaritans.org

 

Sane Line

Yn cynnig cymorth emosiynol iechyd meddwl arbenigol 6-11pm bob dydd.

Gallwch e-bostio drwy eu gwefan hefyd.

Ffon: 0845 767 8000

Gwefan: www.sane.org.uk

 

PAPYRUS

Cymdeithas atal hunanladdiadau ymhlith pobl ifanc.

Ffôn: HOPElineUK 0800 068 4141 (Llun-Gwe,10am-5pm & 7pm-10pm. Penwythnosau 2pm-5pm)

Gwefan: www.nmc-uk.org

 

 

NSPCC

Elusen plant sy'n ymrwymedig i roi diwedd ar gam-drin plant a chreulondeb i blant.

Ffôn: 0800 1111 ar gyfer Childline i blant (Llinell gymorth 24 awr)

0808 800 5000 i oedolion sy'n poeni am blentyn (Llinell gymorth 24 awr)

Gwefan: www.nspcc.org.uk

 

Gwefannau gwybodaeth

YoungMinds

Gwybodaeth am iechyd meddwl plant a'r glasoed. Gwasanaethau i rieni a gweithwyr proffesiynol.

Ffôn: Llinell gymorth i rieni 0808 802 5544 (Llun-Gwe, 9.30am-4pm)

Gwefan: www.youngminds.org.uk

 

Profedigaeth

Cruse Bereavement Care

Ffôn: 0844 477 9400 (Llun-Gwe, 9am-5pm)

Gwefan: www.crusebereavementcare.org.uk

 

Anhwylderau bwyta

Beat

Ffôn: 0845 634 1414 (Lluniau 1.30pm-4.30pm)

Gwefan: www.b-eat.co.uk

 

OCD UK

Elusen sy'n cael ei rhedeg gan bobl ag OCD, i bobl ag OCD. Yn cynnwys ffeithiau, newyddion a thriniaethau.

Ffôn: 0845 120 3778 (Llun-Gwe, 9am-5pm)

Gwefan: www.ocduk.org

 

Anxiety UK

Elusen sy'n darparu cymorth os ydych wedi cael diagnosis o anhwylder yn ymwneud â gorbryder.

Ffôn: 08444 775 774 (Llun-Gwe, 9.30am-5.30pm)

Gwefan: www.anxietyuk.org.uk

 

Rethink Mental Illness

Cymorth a chyngor i bobl sy'n byw gyda salwch meddwl.

Ffôn: 0300 5000 927 (Llun-Gwener, 10am-2pm)

Gwefan: www.rethink.org

 

Bodyn gyfrifol am eich dyfodol ac yn gwneud newidiadau
Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl