Call us 01633 258741
Email Us
Newport Mind Logo Lottery Funding Logo
Inspiring…
Inspiring Hope and Confidence
A blonde boy looking at a sad reflection
A red-headed girl smiling and fluffing her hair A movable arm
A black-haired boy trying to pick up the red-head A movable arm
A super girl with a cape on
A large boy on an unstable ladder A movable arm

Newydd

Cyrsiau

 

Mae ein cyrsiau hunan reoli yn ffordd berffaith i gymryd rhan yn ein prosiect a chael help cyn gynted â phosibl . Rydym yn cynnal cyrsiau hunanreoli yn rheolaidd ac mae'n ffordd wych o ddysgu mwy o wybodaeth am iechyd meddwl , strategaethau ymdopi a chwrdd â phobl ifanc eraill a allai fod yn profi anawsterau tebyg. Os hoffech gael mwy o fanylion , gweler ein tudalen cyrsiau .

  

Tweets by @ChangingMindsNp

 
 
Bodyn gyfrifol am eich dyfodol ac yn gwneud newidiadau
Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl